IK OK, WIJ OK

Fijne sfeer in de klas!

samen spelen samen leren

Weerbaarheidstraining voor kinderen in de basisschool leeftijd. De lessen zijn onder schooltijd samen met de vaste leerkracht uitgevoerd door een medewerker van Trajekt. Hierbij is de terugkoppeling en samenwerking met ouders van groot belang. Ze krijgen informatie via een brief en een of meerdere ouderavonden.

 

 • Heb je een vraag of opmerking?

 • Meer uitleg over Ik Ok Wij Ok

  Ik OK, Wij OK” is een sociale weerbaarheidstraining

  Tijdens de training wordt de aanwezige weerbaarheid van kinderen versterkt en verruimd.Dit komt ten goede aan de sfeer in de klas.
  De cursus bestaat uit 8 tot 10 wekelijkse lessen van een uur en minimaal 1 ouderavond
  We werken in de lessen met de volgende thema's: eigen plek, veiligheid, grenzen, opkomen voor jezelf, samenwerken, zelfbeeld, zelfkennis, omgaan met emoties etc.

  Binnen de lessen werken we vanuit het ervaringsleren. De kinderen leren door te doen en ervaren. We spelen vooral heel veel en vanuit dit plezier ervaren kinderen wat zij van binnen voelen en wat ze kunnen doen. Ieder spel heeft een achterliggend doel.

  Horen zien, en voelen zijn belangrijke zintuigen als het gaat om weerbaar gedrag. Door middel van spel kan een kind de weerbaarheid in niet bedreigende situaties oefenen. Ze trainen hun zintuigen door middel van spel. We oefenen: 
  • Goed kijken en luisteren
  • Letten op eigen lichaamssignalen
  • Idee krijgen van de gevoelens van de ander
  • Afstemmen op de situatie
  • Oplossingen zoeken

  De kinderen worden uitgenodigd om oplossingen te bedenken voor situaties die zij tegenkomen tijdens de lessen. Dit versterkt de vaardigheid om oplossingsgericht te denken. Het kind leert op zichzelf te vertrouwen! 

  We werken met verschillende werkvormen: spel, muziek, dans, tekenen, schrijven, fantasiegeleiding, EFT, mindfulness, massage,… Op deze wijze kunnen kinderen op verschillende manieren iets leren. Ieder kind leert anders, de ene door beweging, de ander door taal. Door variatie in werkvormen krijgt ieder kind de kans om op zijn/haar manier te leren.

 • Agenda

  Geen agenda items gevonden.
  Alles bekijken