IK OK, WIJ OK

Fijne sfeer in de klas!

Kom op voor jezelf!

Weerbaarheidstraining voor kinderen in de basisschool leeftijd. De lessen zijn onder schooltijd samen met de vaste leerkracht uitgevoerd door een medewerker van Trajekt. Hierbij is de terugkoppeling en samenwerking met ouders van groot belang. Ze krijgen informatie via een brief en een of meerdere ouderavonden.

 • Heb je een vraag of opmerking?

 • Meer uitleg over Ik Ok Wij Ok

  “Ik OK, Wij OK” is een sociale weerbaarheidstraining, verzorgd door medewerkers van Trajekt die hierin geschoold zijn. M.b.v. deze training wordt de aanwezige weerbaarheid van kinderen versterkt en verruimd, door hen scholing en begeleiding  te bieden op sociaal en emotioneel gebied. Mede daardoor wordt er een fjne sfeer in de klas gecreëerd.

  Deze training heeft een positief effect op het gedrag van kinderen t.o.v. zichzelf en anderen. Deze training is geschikt voor kinderen die niet in staat zijn hun eigen grens aan te voelen en aan te geven, alsook voor kinderen die de grenzen van anderen niet goed aanvoelen en dus overschrijden. De diversiteit van de kinderen in de klas, zorgt ervoor dat ze
  veel van elkaar kunnen leren. De inhoud van de training wordt naar de groep aangepast naar inzicht van de trainer.
  Is er een onveilige sfeer in de klas, dan kan deze training i.s.m. de leerkracht een ondersteuning bieden bij het verbeteren van de sfeer in de groep.

  Is er een veilige en prettige sfeer in de groep en is er geen zichtbare problematiek, kan deze training juist verdiepend en positief werken. 

  Defnitie weerbaarheid 
  Voor jezelf zorgen, in relatie tot de ander, en met respect voor jezelf en de ander.

  Binnen de lessen werken we vanuit het ervaringsleren. De kinderen leren door te doen. We helpen kinderen zich bewust te worden van hun eigen innerlijke raadgever, zodat ze vanbinnen voelen wat ze kunnen doen. Dit versterkt hun vindingrijkheid. Het kind leert op zichzelf te vertrouwen! Horen zien, en voelen zijn belangrijke zintuigen als het gaat om weerbaar gedrag. Door middel van spel kan een kind de weerbaarheid in nietbedreigende situaties oefenen. Ze trainen hun zintuigen door middel van spel in hierbij leren ze 
  • Goed kijken en luisteren
  • Letten op eigen lichaamssignalen
  • Idee krijgen van de gevoelens van de ander
  • Afstemmen op de situatie
  • Oplossingen zoeken

  Uitleg bewegen als invalshoek
  Een kind leert zichzelf kennen door te bewegen. Zo maakt een kind zich kenbaar aan zichzelf en aan anderen. In beweging drukken we uit wat we op dat moment voelen. Aan iemands houdingen en bewegingen kun je dus vaak ook zien hoe iemand zich voelt. Hoe een kind beweegt is van invloed op hoe het kind zijn omgeving ervaart.
  Als een kind met de schouders omlaag de wereld inkijkt ervaart het deze anders dan een kind dat een opgerichte ontspannen houding heeft.
  De manier waarop een kind tot de ander beweegt kan leiden tot contact, maar ook tot isolatie, tot samenwerken of tot conflict.

  Binnen de lessen worden de kinderen uitgenodigd om op meerdere manieren te bewegen. Al ervarend krijgen ze zicht op
  zichzelf, op hun eigen houding en beweging. Ze krijgen de kans ander gedrag uit te proberen en krijgen daardoor meer keuze mogelijkheden. Het gaat erom dat het kind leert toe te passen wat het denkt, voelt en doet in relatie met zijn
  omgeving.

  We werken met verschillende werkvormen: spel, muziek, dans, tekenen, schrijven, fantasiegeleiding, mindfulness, massage,… Op deze wijze kunnen kinderen op verschillende manieren iets leren. Ieder kind leert anders, de ene door beweging, de ander door taal. Door variatie in werkvormen krijgt ieder kind de kans om op zijn/haar manier te leren.