Huiselijk Geweld

Wet Tijdelijk Huisverbod

Wij kunnen je helpen als te maken krijgt met huiselijk geweld.

Vanuit Maastricht en het Heuvelland begeleiden we ieder jaar gemiddeld 300 cliënten die slachtoffer of pleger zijn van huiselijk geweld. Gemiddeld begeleiden we 50 cliënten die een tijdelijk huisverbod hebben gekregen.

Vaste samenwerkingspartners van Trajekt bij de uitvoering van het Tijdelijke Huisverbod :

Samenwerkingspartners

 

Wil je enkele vragen beantwoorden zodat wij onze website kunnen verbeteren?
Begin
2 minuten