Home-Start Heuvelland

Gezinsondersteuning in het Heuvelland

Een steuntje in de rug voor (eenouder)gezinnen met kinderen van 0 tot 17 jaar.

Home-Start

Een luisterend oor voor mij

Ondanks de intelligente lock-down, of eigenlijk juist nu, willen onze vrijwilligers er graag zijn voor de gezinnen die via Home-Start ondersteuning krijgen. Zij bellen, whats-appen, skypen, face timen, et cetera met het gezin dat ze ondersteuning bieden. Soms wekelijks, en soms juist vaker. Het Landelijk Steunpunt Home-Start stuurt ons regelmatig een nieuwsbrief met daarin leuke ideeën en tips voor ouders en kinderen. Onze vrijwilligers gebruiken deze brieven ter inspiratie voor de gezinnen.  Ook getrainde vrijwilligers waar we al wel contact mee hebben maar die nog niet gekoppeld zijn aan een gezin, willen graag een luisterend oor bieden. In het pre preventieve veld willen we gezinnen in het Heuvelland de mogelijkheid bieden te bellen met een van de vrijwilligers van Home-Start Heuvelland. Op deze wijze kunnen zij hen als ze dat willen toch een luisterend oor bieden.

Loopt het even niet zo lekker en wil je telefonisch sparren dan kun je Tamara of Heleen bellen of mailen. Een van ons neemt dan contact met je op. Wij proberen na de kennismaking een vrijwilliger te matchen als luisterend oor. In een later stadium, als de situatie weer normaal is, kunnen we bespreken  of we ook bij je thuis kennis komen maken samen met de vrijwilliger. Voor gezinnen die tijdens de crisis behoefte hebben aan een luisterend oor geldt dit aanbod ook. Je wordt gematcht aan een vrijwilliger van Home-Start. Wekelijks word je gebeld om even tijd voor jou te krijgen.

Tamara luiken 06 21702427 tamara.luiken@trajekt.nl 

Heleen Langeveld 06 15004839 heleen.langeveld@trajekt.nl 

In het kort wat Home-Start inhoudt.

Home-Start is een programma voor opvoed- en gezinsondersteuning bij lichte, alledaagse opvoedvragen. Vrijwilligers bieden ondersteuning, praktische hulp en een luisterend oor aan ouders met kinderen van 0 – 17 jaar. De vrijwilligers hebben ervaring met opvoeden. Ook hebben ze een training gevolgd om te leren hoe ze ouders goed kunnen helpen.

Het doel is om kleine vragen klein te houden en niet te laten uitgroeien tot grote problemen. De gezinnen geven zelf aan op welke gebieden ze steun wensen: hun vragen staan centraal.

Home-Start wil met het programma het zelfvertrouwen van ouders vergroten en hun sociale relaties versterken.

In de gemeenten Heuvelland is Home-Start ingekocht door de gemeenten. Sinds 2020 ook door gemeente Meerssen. Voor meer informatie verwijs ik u, voor nu naar de webpagina van Home-Start op deze website.

Wij hopen van harte u in de nabije toekomst te ontmoeten om zo Home-Start Heuvelland te introduceren.

Wil je enkele vragen beantwoorden zodat wij onze website kunnen verbeteren?
Begin
2 minuten