Groep AanZet voor ouders en jongeren

AanZet

Speciaal voor gezinnen met een verstoorde ouder-kind relatie heeft Trajekt AanZet ontwikkeld.
De groepsaanpak van AanZet richt zich op gezinnen met spanningen tussen ouders en hun thuiswonende kinderen van 18 tot 24 jaar. Doel is te komen tot een verbetering van de gezinssituatie. AanZet wordt voor zowel buurtbewoners in Maastricht als in het Heuvelland uitgevoerd.

Door de intensieve samenwerking tussen Jeugdwerkers en Maatschappelijk werkers, ontstaat er een integraal aanbod op maat voor zowel de jongere, als zijn ouder(-s) en daarmee het gehele gezinssysteem.

Ouders en jongere kunnen niet meer op een opbouwende manier met elkaar communiceren. Het gezin functioneert niet meer goed. Gevolg is dat aan de ene kant jongeren de hakken in het zand zetten (logisch gevolg van leeftijdsgebonden kenmerken), en niet meer te motiveren zijn tot enige actie. Aan de andere kant willen ouders graag actie ondernemen. Zij hebben daarbij last van hun vast patroon in doen en denken, waardoor verandering bijna onmogelijk lijkt.
Het hele gezin lijdt onder deze situatie. Mogelijke oplossingen worden door alle partijen niet meer gezien als kansen, maar als bedreigingen. De situatie verergert vaak alleen maar.

Voor wie                                                                                                                                                                      
Thuiswonende jongeren (18-24 jaar) en hun ouders met een ernstig verstoorde ouder/kind relatie.

Wat gaan we samen doen?
Er wordt gekozen voor Begeleiding/educatief coaching voor ouders en jongeren. Deze methode draagt bij aan de volgende vier algemene doelen:

  1. binding aan de samenleving
  2. verantwoordelijkheid
  3. vorming
  4. gedragsverandering

Het programma vindt plaats in de vorm van groepsbijeenkomsten, maximaal 10 in totaal. De bijeenkomsten met de ouders worden verzorgd door twee maatschappelijk werkers; de bijeenkomst met de jongeren (één) komt voor rekening van de jeugdwerker. De betreffende jongeren zijn in de leeftijd van 18 tot 24 jaar.

Tijdens deze bijeenkomsten is er gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen en het aandragen van mogelijke oplossingen. Ook brengen de maatschappelijk werkers  educatieve thema’s in. Aan de orde komen zaken als grenzen stellen, het puberbrein en psychopathologie. Maar ook gedragsproblemen van kinderen waar ouders niet veel van afweten worden besproken, zoals autisme of ADHD.

Hoe gaan de jongeren aan de slag? 
De jeugdwerker gaat in gesprek met de jongere en probeert de vraag achter de vraag te achterhalen. De vraag van de ouders hoeft niet hetzelfde te zijn als de vraag van de jongere. Als de vraag duidelijk is, gaat de jeugdwerker samen met de jongere op zoek naar een oplossing. Om een voorbeeld te noemen: een jongere zoekt een baan, maar het lukt niet. Dan wijst de jeugdwerker hem op de website www.18ennu.nl, waarop een checklist staat met belangrijke tips.

Wanneer start de groep?
13 maart 2019 zal er weer een nieuwe groep van start gaan.
Deze vinden elke woensdagmiddag plaats van 15:30 tot 18:00 uur.

Open intakeformulier%20groepswerk%20AanZet%20jan%202019%20def.docx om het aanmeldformulier te openen.