In de put uit de put

Zelf depressiviteit overwinnen

Depressiviteit
Iedereen voelt zich wel eens somber. Bijvoorbeeld als er iets onplezierigs gebeurt: conflicten met anderen, tegenslag of ziekte. Soms blijft deze somberheid bestaan: alles lijkt kleurloos en je heeft nergens plezier in. Je kunt dan allerlei andere klachten krijgen, zoals slaapproblemen, eetproblemen, vermoeidheid of schuldgevoelens. Sommige mensen weten zelf wel waar de somberheid vandaan komt. Voor anderen is de oorzaak helemaal niet duidelijk.

De cursus ‘In de put uit de put', 'zelf depressiviteit overwinnen’, is bedoeld voor mensen die last hebben van depressiviteit, somberheid of ‘nergens meer zin in hebben’.

Data 2018 start maandag 26 februari vervolgdata zijn 5, 12, 26 maart, 9, 23 april en na 2 maanden een terugkombijeenkomst. Het is steeds van 14.00 tot 16.00 uur in buurtcentrum Mariaberg op de Anjelierestraat 35.

Klik hier voor de folder.

 • In de put uit de put

  Wat gebeurt er in de cursus?
  De cursus In de put uit de put Zelf depressiviteit overwinnen is een echte cursus. Het is geen gespreksgroep of psychotherapie. We gaan het niet hebben over uw jeugd of uw diepste innerlijk. In de cursus gaan we uit van de situatie zoals die nu is. In de cursus leert je praktische dingen die u kunnen helpen om de depressieve gevoelens te overwinnen.

  In de cursus gaat het over het volgende:
  - Wat is depressiviteit en hoe depressief bent u zelf?
  - Je gedachten en hoe gedachten de depressiviteit beïnvloeden.
  - Plezierige activiteiten en depressie.
  - Assertiviteit en depressiviteit.

  Bij alle onderdelen van de cursus gaat het vooral om praktische vaardigheden en om het veranderen van dingen in jouw leven die depressiviteit veroorzaken.

  Huiswerk
  Zelf dingen doen is belangrijk in de cursus. Je leert om in uw eigen situatie nieuwe vaardigheden toe te passen. Het belangrijkste van de cursus gebeurt dus buiten de cursusbijeenkomsten. Daarom is het belangrijk dat je thuis tussen de bijeenkomsten het huiswerk doet, dingen voor jezelf op een rijtje zet en teksten leest. Je krijgt hiervoor een cursusmap met informatie en opdrachten. Je moet erop rekenen dat het huiswerk tijd kost.

  Waar en wanneer?
  De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van twee uur. De bijeenkomsten vinden wekelijks/twee wekelijks plaats. Na verloop van tijd zijn er nog een of twee terugkombijeenkomsten.

  Groepswerk en groepsgrootte
  Er wordt gewerkt in groepen. De minimale grootte van de groep is vijf deelnemers. Graag vooraf aanmelden.

  Kennismakingsgesprek
  Voor de cursus begint heeft iedere deelnemer een kennismakingsgesprekmet de cursusbegeleider(s). In dit gesprek krijgt je informatie over de cursus en kunt je ook vragen stellen. Samen met de cursusbegeleider(s) wordt bekeken of je wel of niet gaat deelnemen.

 • Agenda

  Geen agenda items gevonden.
  Alles bekijken
 • Heb je een vraag of opmerking?