AanZet

Een gezin op slot - Groepsbijeenkomsten voor ouders en jongeren

Komen er bij het Algemeen Maatschappelijk werk signalen binnen dat een gezin geheel vast gelopen is, dan betekent dit vaak dat er in de jaren voorafgaand aan deze hulpvraag vaak al sprake is van een probleem. Deze situatie lijkt steeds onbeheersbaarder voor dit gezin.
Speciaal voor gezinnen met een verstoorde ouder-kind relatie ontwikkelde Trajekt ‘AanZet’. Deze methode voorziet in een groepsaanpak voor zowel ouders als jongeren (18-23 jaar), om zo te komen tot een verbetering van de gezinssituatie. Door de intensieve samenwerking tussen Jeugdwerkers en Maatschappelijk werkers, ontstaat er een integraal aanbod op maat voor zowel de jongere, als zijn ouder(-s) en daarmee het gehele gezinssysteem.

Ouders en kind kunnen niet meer op een opbouwende manier met elkaar communiceren. Het gezin functioneert niet meer goed. Gevolg is dat aan de ene kant jongeren de hakken in het zand zetten (logisch gevolg van leeftijdsgebonden kenmerken), en niet meer te motiveren zijn tot enige actie. Aan de andere kant willen ouders graag actie ondernemen. Zij hebben daarbij last van hun vast patroon in doen en denken, waardoor verandering bijna onmogelijk lijkt.
Het hele gezin lijdt onder deze situatie. Mogelijke oplossingen worden door alle partijen niet meer gezien als kansen, maar als bedreigingen. De situatie verergert vaak alleen maar.
 

Voor wie:                                                                                                                                                                        Thuiswonende jongeren (18-23 jaar) en hun ouders met een ernstig verstoorde ouder/kind relatie.

Wat gaan we samen doen?
Er wordt gekozen voor Begeleiding/educatief coaching voor ouders en jongeren. Deze methode draagt bij aan de volgende vier algemene doelen:

  1. binding aan de samenleving
  2. verantwoordelijkheid
  3. vorming
  4. gedragsverandering

Het programma vindt plaats in de vorm van groepsbijeenkomsten, maximaal 10 in totaal. De bijeenkomsten met de ouders worden verzorgd door twee maatschappelijk werkers; de bijeenkomst met de jongeren (één) komt voor rekening van de jeugdwerker. De betreffende jongeren zijn in de leeftijd 18 tot 23 jaar.

Tijdens deze bijeenkomsten is er gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen en het aandragen van mogelijke oplossingen. Ook brengen de maatschappelijk werkers thema’ s in. Aan de orde komen zaken als grenzen stellen, het puberbrein en psychopathologie. Maar ook gedragsproblemen van kinderen waar ouders niet veel van afweten worden besproken, zoals autisme of ADHD. De maatschappelijk werker legt uit wat het inhoudt en hoe ze er het beste mee kunnen omgaan.

Hoe worden de jongeren aangepakt? 

De jeugdwerker gaat in gesprek met de jongere en probeert de vraag achter de vraag te achterhalen. De vraag van de ouders hoeft niet hetzelfde te zijn als de vraag van de jongere. Als de vraag duidelijk is, gaat de jeugdwerker samen met de jongere op zoek naar een oplossing. Om een voorbeeld te noemen: een jongere zoekt een baan, maar het lukt niet. Dan wijst de jeugdwerker hem op de website www.18ennu.nl, waarop een checklist staat met belangrijke tips.

Gedurende het traject van twee maanden staat er één gezamenlijke avond op het programma, met alle jongeren en de netwerkpartners (zoals de woningstichtingen, de Kredietbank, het maatschappelijk werk, het UWV, uitzendbureaus en Leeuwenborgh Opleidingen). De bedoeling is dat de jongeren goed geïnformeerd worden en de gelegenheid krijgen om meteen concrete afspraken te maken. De avond is opgezet als een speeddate. Om het kwartier moeten de jongeren en de netwerkpartners wisselen.

Informatie rondom aanmelding en startdatum van dit project volgt nog.