Over ons

OR

Ondernemingsraad van Trajekt

De ondernemingsraad van Trajekt bestaat uit 7 gekozen OR-leden. De OR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De OR kent drie commissies, te weten de commissies HR, PR en Financiën. Daarnaast heeft de OR een dagelijks bestuur (DB) bestaande uit een voorzitter en een vicevoorzitter/secretaris. Sinds november 2014 nemen de volgende personen deel uit van de ondernemingsraad:

De heer F. (Frans) Keulen , voorzitter en lid van de commissie financiën
Mevrouw P. (Pep) Peperkamp, vicevoorzitter/secretaris en lid van de commissie financiën 
Mevrouw H. (Hester) Hoeksma, lid en lid van de commissie HR
Mevrouw S. (Sonja) Nix, lid en lid van de commissie HR
Mevrouw I. (Ingrid) van Ommen, lid en lid van de commissie PR
De heer A. (Adri) Thielens, lid en lid van de commissie PR
Mevrouw N. (Nicole) Kleinbergen, ambtelijk secretaris.
De ambtelijk secretaris maakt geen deel uit van de OR.

In 2018 vinden er OR-verkiezingen plaats en kiezen medewerkers een nieuwe OR.