Bob van Bergen

Bob van Bergen

Opbouwwerker

Doe mee in het Heuvelland!

Ik ben als opbouwwerker werkzaam in de gemeente Eijsden-Margraten. Ik ben verbonden aan de informele zorg, de huiskamerprojecten, de vrijwillige Hulpdiensten en mijnbuurtje.nl. Daarnaast ondersteun ik in deze gemeente diverse leefbaarheids projecten. Als Trajekt-medewerker heb ik zitting in het  Dagelijks bestuur van de Ondernemingsraad.

Achtergrondinformatie
In het kader van de drie decentralisaties is het steeds belangrijker dat de samenleving -in de vorm van o.a. sociale netwerken en steunstructuren in de buurt- zorg(vragen) opvangt in plaats van dat de zorgvraag aan het professionele circuit gesteld wordt en door hen ingevuld wordt.

Deze omslag in denken en doen, ook wel de kanteling genoemd, dient op een goede manier gefaciliteerd te worden. Sociale netwerken, zoals die al een hele tijd functioneren in de gemeente Eijsden-Margraten, zijn hiervan een goed voorbeeld. Uit recente ervaringen en signalen blijkt dat inwoners bereid zijn om een steentje bij te dragen in deze sociale netwerken, maar dat zij overvraagd worden in de wijze waarop dit vormgegeven kan worden.

Het sociaal werk in het algemeen en het opbouwwerk in het bijzonder kunnen daarin een cruciale rol spelen, zowel in het faciliteren tijdens de voorbereidings- en implementatiefase van nieuwe inwonersinitiatieven, het faciliteren in de uitvoering (vinger-aan-de-pols en raadpleegfunctie) en het faciliteren tijdens doorontwikkelingen.