Woensdagmiddagclub Malberg

Minifiek Malberg (club M&M)

Speciaal voor kinderen vanaf 4 t/m 10 jaar

Elke woensdagmiddag staat een nieuw team van vrijwiligers, onder begeleiding van Trajekt,  klaar voor alle kinderen van de wijk om leuke activiteiten voor hen te organiseren.

CLUBINFO:
De woensdagmiddagclub gaat van start op woensdag 7 november. Elke week club van 13.30 uur tot 15.00 uur.  Er worden creatieve programma’s, sport- en spelativiteiten, themamiddagen,  uitstapjes en nog veel meer georganiseerd voor uw kind(eren). Kosten bedragen €1.- per clubmiddag, m.u.v. de uitstapjes en duurdere activiteiten. We werken met een maandelijks nieuwsbrief waar alles in vermeld staat. Wanneer uw kind zich vooraf moet aanmelden, dan staat dit allemaal in de nieuwsbrief vermeld.

INSCHRIJFFORMULIEREN:
Graag willen wij alle ouder(s)/verzorger(s) verzoeken om het inschrijfformulier in te vullen,  zodat wij alle gegevens op de juiste manier kunnen verwerken. Wij gebruiken deze voor ons adressenbestand, zodat wij u alle informatie betreffende de activiteiten thuis kunnen sturen  en dat we u altijd kunnen bereiken in noodgevalllen. Verder kunt u zelf aangeven of u akkoord  bent met enkele opties omtrent privacy. Neemt u a.u.b. de ingevulde lijst mee als uw kind  de eerste keer de club bezoekt, zodat wij alles netjes kunnen verwerken. Dank u.

PRIJSVRAAG ‘VERZIN EEN NAAM VOOR DE CLUB:
De winnaars zijn bekend! We hebben niet één winnaar, maar zelfs twee winnaars. We hebben gekozen voor een combinatie van twee ingezonden namen. De prijwinnaars, naam en logo van de nieuwe woensdagmiddagclub maken we bekend op  woensdag 7 november tijdens de 1ste clubmiddag.