Kamers met Kansen

Maak een nieuwe start

Kamers met kansen helpt je op weg naar een solide toekomst.
Omdat alle jongeren hebben recht op een thuis en alle jongeren recht hebben op een zelfstandig bestaan.

Kamers met Kansen biedt jongeren met problemen thuis, op school en/of het werk een (nieuwe) kans. In een positieve omgeving en met individuele coaching zijn deze jongeren binnen anderhalf jaar klaar om zelfstandig verder aan hun toekomst te bouwen. Kamers met kansen is een samenwerking van Trajekt, Xonar, Servatius en de Gemeente Maastricht.

Wat doet Kamers met Kansen:

  • Stabilisering: jongeren uit hun vaak negatieve omgeving halen, hun schulden helpen saneren en een dagritme aanleren;
  • Participatie: het eigen verantwoordelijkheidsbesef versterken door mee te doen op de arbeidsmarkt, een vak te leren, vrijwilligerswerk te doen en contacten in de buurt;
  • Ontwikkeling: het scheppen van voorwaarden die het opgroeien tot zelfstandige burgers ondersteunen en hen in staat stellen zonder hulp zelfstandig te wonen.