Heugemerveld

Het team Heugemerveld is actief in de wijken Heugem, Heugemerveld, Scharn-Zuid, St. Maartenspoort, Wijck, en Ceramique. We werken vaak samen met andere organisaties, binnen het sociale domein. Het Uitvoeringsteam is actief met werkzaamheden, initiatieven en activiteiten onder andere op het gebied van:

  • Jeugdwerk
  • Maatschappelijk werk
  • Opbouwwerk
  • Schoolmaatschappelijk werk