Over ons

Droommoeders

Wist je dit over Droommoeders?

Dromen over een goede toekomst voor je kind
Samen gaan we voor dat hogere doel: het leven van jonge moeders en hun kinderen meer kleur en betekenis geven!

Met Droommoeders willen we 20 jonge, alleenstaande Maastrichtse moeders tot 27 jaar coachen en begeleiden, die geen opleiding hebben afgemaakt, geen werk hebben en voor wie het leven (nog) geen succes is. De ondersteuning van Droommoeders moet vooral voorkomen, dat de kinderen in dezelfde situatie zullen belanden.  

Samenwerken in doorzettingsmacht
Samen met initiatiefnemer het Elisabeth Strouven Fonds, nemen in het voorjaar van 2017 Bureau Jeugdzorg, MIK Kinderopvang, Trajekt en Kredietbank Limburg het initiatief en richten de coöperatie Droomfabriek op. Het bestuur wordt gevormd door de 4 bestuurders van de initiatiefnemers. Binnen de regio Maastricht worden de krachten gebundeld en wordt ieders eigen expertise ingebracht. "Wij weten de weg. We willen verbinden, vanuit betrokkenheid en vertrouwen het verschil maken. Samen krijgen we het voor elkaar!" Hieruit ontstaat Droommoeders. Dit unieke samenwerkingsverband acteert als een doorzettingsmacht die oplossingen buiten de gebaande paden mogelijk maakt voor de jonge moeders en hun kinderen.  

Waarom een project als ' Droommoeders'  
In 2015 kregen ruim 9.000 jonge, alleenstaande vrouwen jonger dan 25 een kind (CBS, 16 augustus 2016). In Maastricht leven ca. 2000 kinderen onder de armoedegrens (cijfers 2018). Deze kinderen lopen allerlei kansen mis die voor andere leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. In onze aanpak staat een individuele en groepsaanpak centraal waarbij ontmoeting en lol in het leven belangrijk zijn. We werken voor het gezin op basis van een integrale en individuele regie: één hulpverlener en één plan. Hierbij werken meerdere vakinhoudelijke disciplines overstijgend samen. 

2018 een moment van bezinning. 
Droommoeders heeft een looptijd van 3 jaar. We zitten nu in het 2e jaar.
Droommoeders is een uniek en innovatief project. Dit betekent een continue proces van blijven evalueren, leren en bijstellen. De periode mei tot en met augustus 2018 is gebruikt voor (zelf)reflectie. Zitten we nog op de goede weg, is de aanpak nog de juiste? Waar staan we nu in het totale proces? Zo zijn er successen maar ook teleurstellingen geweest gedurende het eerste jaar. In gesprekken met de moeders hebben we opnieuw zaken opgehaald en besproken. We hebben naar elkaar maar ook naar ons zelf gekeken. We hebben elkaars successen en elkaars tekortkomingen uitvoerig toegelicht.
Droommoeders als organisatie zit net als de moeders in een leerproces. We hebben ons gerealiseerd dat sommige dromen wel erg ambitieus waren. Samen met de moeders hebben we ontdekt dat de oorspronkelijke insteek een nagenoeg onvoorwaardelijke invulling van elke droom onhaalbaar is gebleken. We kiezen nu voor een meer realistische aanpak, waarbij het verwachtingspatroon veel meer gemanaged wordt en de kinderen nog meer centraal staan.

Vanuit een netwerkgedachte zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met  andere organisaties, opleidingen, thuiszorg en Universiteit Maastricht. Deze aanpassing van de koers is door alle deelnemers, ook door moeders en kinderen goed ontvangen. We hebben van elkaar geleerd en ervaren dat iedereen op zijn eigen (professionele) manier en motivatie erg betrokken is bij Droommoeders.

We gaan samen aan slag om het leven van jonge moeders en hun kinderen meer kleur en betekenis geven! In de wetenschap dat dromen niet altijd bedrog hoeven te zijn maar, mits realistisch, heel vaak vervuld kunnen worden.

Vanuit Trajekt zijn Mardoeka Christensen (uitvoerend projectleider), Linda Sendon (ondersteuning), Guido van den Boorn (voorzitter), Paul Thomassen (bestuurlijk projectleider), Guido Went (projectcontroller) en Lon Cimmermans (communicatie) betrokken bij Droommoeders.

Meer informatie op de Initiatiefpagina.

 

Wil je enkele vragen beantwoorden zodat wij onze website kunnen verbeteren?
Begin
2 minuten