De Heeg

Het team De Heeg werkt in de wijken De Heeg, Heer, Randwijck, Eyldergaard, Molukse wijk, Scharn-Zuid. We werken vaak samen met andere organisaties, binnen het sociale domein. Het Uitvoeringsteam is actief met werkzaamheden, initiatieven en activiteiten onder andere op het gebied van:

  • Informatievoorziening en advies
  • Jeugdwerk
  • Maatschappelijk werk
  • Opbouwwerk
  • Schoolmaatschappelijk werk
  • Sociaal beheer