Daalhof

Het team Daalhof is actief in de wijken Daalhof, Dousberg, Hazendans, Wolder, Campagne en Belfort. Binnen deze wijken werken we vaak samen met andere organisaties, binnen het sociale domein. Het Uitvoeringsteam is actief met werkzaamheden, initiatieven en activiteiten onder andere op het gebied van:

  • Jeugdwerk
  • Maatschappelijk werk
  • Opbouwwerk
  • Projecten