Over ons

Cliëntenraad

​​​​​​​De Cliëntenraad van Trajekt behartigt de belangen van jou: de klant en gebruiker van Trajekt. Ze doet dit door advies uit te brengen aan de directie, over besluiten die de leiding van Trajekt wil gaan nemen.

Dit kunnen besluiten zijn over bijvoorbeeld onze doelstelling, wijzigingen in de organisatie, het beleid dat we hanteren of de dienstverlening die we aanbieden.

De cliëntenraad komt vijf à zes keer per jaar bij elkaar. De bijeenkomsten zijn openbaar. De cliëntenraad bestaat uit maximaal 10 leden uit Maastricht en Heuvelland. Deze leden mogen geen Trajekt-medewerker zijn, maar moeten wel voldoende affiniteit hebben met het werk of de doelgroepen van Trajekt.

De huidige samenstelling van de cliëntenraad is:

  • De heer L. (Lambert) Geurten (voorzitter)

  • Mevrouw E. (Els) van Oostrom

  • De heer J. (Jaimy) Pletzers

  • Mevrouw S. (Susan) Jongen

Contactgegevens cliëntenraad:

Cliëntenraad Trajekt
Postbus 312
6200 AH Maastricht
T 043 - 763 00 40

De cliëntenraad wordt ondersteund door Falco Doijen, Trajekt-medewerker .

Wil je enkele vragen beantwoorden zodat wij onze website kunnen verbeteren?
Begin
2 minuten