Caberg Malpertuis

Het team Caberg en Malpertuis is actief in de wijken Caberg, Malpertuis, Brusselsepoort-West en Pottenberg. We werken vaak samen met andere organisaties, binnen het sociale domein. Het Uitvoeringsteam is actief met werkzaamheden, initiatieven en activiteiten onder andere op het gebied van:

  • Informatievoorziening en advies
  • Jeugdwerk
  • Maatschappelijk werk
  • Opbouwwerk
  • Opvoedingsondersteuning
  • Projecten
  • Sociaal beheer loods