Cursus "Wortel 2019".

WORTEL nummmer 3; "The making of" en "Al doende aan de gang"!!

Blog door Charles Beetz op 5 juli 2018

Na de uitgebreide voorbereidingen vóór, mét en dóór de deelneemsters zijn we volop bezig!

5 juli 2018:

In september staat alweer een 2e intake op de WORTEL3-agenda.                                                                                                Karima, Saïda en ik hebben nog meer in de planning: Bezinningsdag, terugkomdag voor de oud-deelneemsters, werving bij Trajekt, Xonar en andere "vind"-plekken.

 

22 augustus 2018:

Morgen staat de terugkomlunch op de agenda. We gaan terugblikken en vooruitkijken naar de 3e cursus: De deelneemsters van de eerste (try-out) en tweede cursus zullen meedenken en adviseren! 9 Vrouwen hebben reeds toegezegd aanwezig te zijn.       Daarnaast zijn collega's Linda van Liere en Monique Claessens uitgenodigd om mee te denken over een verdiepingscursus voor deze deelneemsters van Wortel 1 & 2.

8 november 2018:

Een aantal gesprekken is gevoerd; geïnteresseerden en waarschijnlijk een dérde vrijwilligster!!

16 januari 2019:

Achter de schermen wordt er inhoudelijk goed gepraat door het team. Ja zo gaan Saïda, Karima, Gonca en ik met elkaar om; we praten, denken en dóen samen! Deze week weer intake-gesprekken en aandacht van externe organisaties...…… Altijd interessant en wie weet.... ;-)

7 februari 2019:

De nieuwe 2019-flyer is klaar!

Juni 2019:

Neen, we staan niet stil!                                                                                                                                                                           We namen even een "Wortel-time-out" door meerdere redenen. Maar na de zekerheid van twee vrijwilligers, einde van de vastenperiode en het ontvangen van een gedeelte van de benodigde gelden gaan we bottom-up weer verder. Met de aangemelde vrouwen organiseren we een vergadering / kennismaking over twee weken. We gaan terugkijken en de cursus voor het derde kwartaal plannen.

4 juli 2019:

2 Intakes gedaan en daarna samen overlegd en de startdatum geprikt: 3 oktober gaan we beginnen met "Wortel3"!

27 augustus 2019:

De stand van zaken met Xonar-Vrouwenopvang besproken; ook daar wordt weer geïnventariseerd wie met ons mee kan doen!!!

Aanvraag extra gelden gedaan , ook weer sámen met de vrijwillige assistenten natuurlijk!!

19 september 2019:

Werkbespreking, planning met de assistenten Saïda, Karima en Noura!!!

30 oktober 2019:

Na cursus-ochtenden met onderwerpen als oude binnenstad-dienstverlening-armoede-kerk-winkelen-Buurtbrök/huiskamers-sociale contacten gaan we morgen via de oude stadsomwalling naar het Natuur-Historisch museum!

Volgende week, omdat drinkwater niet overal zo vanzelfsprekend is: Het waterzuiveringsbedrijf van Maastricht!!!

12 november 2019

En morgen achter de schermen kijken bij Het Theater aan het Vrijthof!!

21 november 2019

Met het Theater nog vers in het hoofd vandaag naar het Maastrichtse Stadhuis waar wethouder Mara De Graaf ons verwelkomt!!

 

 

 

 

 

Wil je enkele vragen beantwoorden zodat wij onze website kunnen verbeteren?
Begin
2 minuten