Mobiele OntmoetingsPlek (MOP)

Workshop Mobiele OntmoetingsPlek bij Spil in de Wijk

21
donderdag 21 juni 2018

De Mobiele OntmoetingsPlek (MOP) maakt het mogelijk om burgers op pro-actieve wijze in zijn eigen straat en buurt op te zoeken: flexibel, laagdrempelig en toegankelijk.

De MOP faciliteert organisaties en ketenpartners om de doelgroep te ontmoeten, kennis te maken, te informeren, delen en verbinden. De MOP is daarmee een verlengstuk van de fysieke locaties en biedt een rustige en veilige omgeving om met mensen in gesprek te gaan. Op inspirerende wijze willen wij ons concept op interactieve wijze delen en zoeken waar mogelijkheden en kansen liggen voor deelnemers aan de workshop. 

Wil je enkele vragen beantwoorden zodat wij onze website kunnen verbeteren?
Begin
2 minuten