Mobiele OntmoetingsPlek (MOP)

Wijkontmoeting "De Vreedzame Wijk" met wethouder Mara de Graaf

26
woensdag 26 juni 2019

Het thema voor de wijk Malberg in 2019 en de daaropvolgende jaren is de introductie en implementatie van de methodiek "De Vreedzame Wijk". Lokale partners zoals Manjefiek Kindcentrum, MIK, Buurtnetwerk Malberg, Klusteam Malberg, Sociaal Team, Veilige Buurten Team en UitvoeringsTeam Malberg van Trajekt informeren u tijdens deze ontmoeting graag over deze methodiek en welke bijdrage u hieraan kan leveren. Daarnaast zal wethouder Mara de Graaf aansluiten om in gesprek te gaan met inwoners over sociale vragen zoals hulp bij huishouden, dagbesteding, begeleid wonen en mantelzorg. Inwoners kunnen hun situatie voorleggen en persoonlijk met de wethouder bespreken.
Alle buurtbewoners van Malberg zijn van harte welkom!

Locatie: Malberg (exacte locatie volgt)
Tijd: 15:00 - 17:00 uur

Wil je enkele vragen beantwoorden zodat wij onze website kunnen verbeteren?
Begin
2 minuten