Mobiele OntmoetingsPlek (MOP)

Wijkdialoog met het Veilig Buurten & Sociaal Team Limmel

14
dinsdag 14 mei 2019

Samen bereik je meer dan alleen! In dat kader zal het Veilige Buurten Team samen met het Sociaal Team een 'spreekuur' op locatie houden. Op dinsdag 14 mei staan wij van 13:00 - 14:30 bij het Lochtmanhuis in Limmel. Op diezelfde dag zijn wij van 15:00-16:30 te vinden in de Kasteel Schaloenstraat te Nazareth. Dit doen we om nóg beter in beeld te brengen wat er allemaal in de wijken speelt en hoe dit gezamenlijk aangepakt kan worden. Heeft u als bewoner behoefte om aan te schuiven om spelende zaken bij ons onder de aandacht te brengen, dan nodigen wij u van harte uit! Aanmelden is niet nodig, aanwezig zijn is voldoende. Hopelijk tot dan!

Locatie: Lochmanshuis, Populierweg 36, 6222 CS Maastricht
Tijd: 13:00 - 14:30 uur
Locatie: Kasteel Schaloenstraat, Nazareth
Tijd: 15:00 - 16:30 uur

Wil je enkele vragen beantwoorden zodat wij onze website kunnen verbeteren?
Begin
2 minuten