Jongeren Sportcoaches Maastricht

Tienerwerk Malberg: Op zoek naar Wally

30
dinsdag 30 juni 2020

Puzzelspeurtocht met opdrachten

De vrijwilligers van de tienersoos bieden tot aan de zomervakantie tieneractiviteiten aan voor tieners vanaf 12 jaar. Na de zomervakantie zullen we weer van start gaan met de tienersoos en de leeftijden weer aanpassen.

Verzamelen en inschrijven kan op het Recessenplein bij de, speciaal daarvoor ingerichte, inschrijftafel. Inschrijven gaat via een apart aangegeven vak waar geen ouders bij mogen. Graag op tijd verzamelen om 19u (we zijn niet eerder geopend). Ouders mogen niet mee het terrein op of bij de activiteiten aanwezig blijven op het plein. Om stipt 21u is de clubavond afgelopen en dient iedereen weer naar huis te gaan. 

Bij alle activiteiten houden we strikt de maatregelen van het R.I.V.M. in acht. De programma's zijn daar ook op aangepast. Lees de corona spelregels goed door.

Blij zeer slecht weer of regenweer gaat de activiteit niet door. Er zal een online programma worden aangeboden op facebook via de pagina van Roy Hulst Trajekt. Het slecht weer programma Crazy Games Online is dan te zien vanaf 18.30u. Kinderen kunnen prijsjes winnen bij dit online programma gepresenteerd door Roy Hulst en Lorenzo Ummels.

Clubavonden op dinsdagen: 16 juni, 23 juni, 30 juni en 7 juli.

Algemene spelregels Corona voor iedereen die deelneemt aan de activiteiten georganiseerd door Trajekt

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;

• Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft of positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19);

• Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van de volwassen begeleiding (vanaf 18 jaar);

• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes en vermijd aanraken gezicht. Schud geen handen;

• Ga voordat je naar de activiteit vertrekt thuis naar het toilet en was je handen min. 20 sec. met water en zeep;

• Schrijf je in en kom niet eerder dan 10 minuten voor de activiteit naar de locatie en ga direct daarna naar huis.

Spelregels voor jeugd (tot 18 jaar) in Maastricht en Heuvelland bij deelname aan Trajekt jeugdactiviteiten

• Kinderen, tieners en jongeren (tot 18 jaar) dienen zich van tevoren op te geven voor de activiteit. Bij de jeugdopbouwwerker in de wijk. Inschrijfformulier met NAW-gegevens, geboortedatum en telefoonnummer bereikbare ouder/verzorger tijdens de activiteit. Zonder ingevuld inschrijfformulier en gegevens kan de jeugdige niet deelnemen;

• Minimaal is de jeugdopbouwwerker van Trajekt + een Corona Coördinator aanwezig bij de activiteit. Verder houden we ons aan de norm 1 volwassene, vanaf 18 jaar, op 6 deelnemers + 1 extra. Bijvoorbeeld 23 deelnemers betekent (4 + 1) 5 begeleidende volwassenen;

• Er wordt maatwerk geleverd rondom groepsgrootte. Dit is afhankelijk van situatie van het jeugdwerk in betreffende wijk, onder verantwoording van de Trajekt werker;

• Begeleiders van de Trajekt activiteiten zijn duidelijk zichtbaar middels hesjes. Aanwijzingen gegeven door de begeleiders van Trajekt worden te allen tijde opgevolgd;

• Ouder(s)/ verzorger(s) brengen en halen de kinderen naar de locatie van de activiteit. Zij blijven niet bij de activiteit, maar zijn wel telefonisch bereikbaar tijdens de activiteit voor calamiteiten.


Algemene spelregels Corona Trajekt - Regels Jeugd    

Wil je enkele vragen beantwoorden zodat wij onze website kunnen verbeteren?
Begin
2 minuten