Jongeren Sportcoaches Maastricht

Buurtsport in Limmel

30
dinsdag 30 juni 2020

De sportcoaches gaan de komende weken tot aan de zomervakantie buitenprogramma's aanbieden voor de jeugd van Wittevrouwenveld/Wijckerpoort.  Ook in Limmel en Nazareth gaan ze aan de slag met buitenprogramma's.   

Limmel jeugd 6 tot met 12 jaar:
Verzamelen jeugd vanaf 6 jaar tot en met 12 jaar op het Jerichoplein.  Graag op tijd verzamelen om 18.30u (geopend vanaf 18.30u en niet eerder). Ouders mogen niet mee het terrein op. Om stipt 20u is de clubavond afgelopen. Kinderen dienen op tijd opgehaald te worden op dezelfde plek. 

Limmel jeugd vanaf 13 jaar:
Verzamelen jeugd vanaf 13 jaar tot 16 jaar bij de voetbalkooi naast de Geluksvogel. Graag op tijd verzamelen om 18.30u (geopend vanaf 18.30u en niet eerder). Ouders mogen niet mee het terrein op. Om stipt 20u is de clubavond afgelopen. Jeugd dienen op tijd opgehaald te worden op dezelfde plek.    

Kinderen hoeven geen entree te betalen. De activiteiten zijn gratis.  Via de website wordt aangegeven of de activiteit wel of niet door gaat. Bij wat frisser weer doen we een jas aan.  Zorg dat uw kind makkelijke zittende kleding aan heeft waardoor ze zich zelf kunnen behelpen. Geen slippers omdat we veel sport, spel en bewegingsprogramma's gaan aanbieden.  

Bij zeer slecht weer of regenweer gaat de activiteit niet door en zal er online een programma worden aangeboden op facebook via de pagina Loek Trajekt en / of Sjef Zwackhalen Trajekt.  Het slecht weer programma "Crazy Games Online" is dan te zien vanaf 18.30u.  Kinderen kunnen prijsjes winnen bij dit online programma gepresenteerd door Roy Hulst en Lorenzo Ummels. 


Algemene spelregels Corona voor iedereen die deelneemt aan de activiteiten georganiseerd door Trajekt

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;

• Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft of positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19);

• Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van de volwassen begeleiding (vanaf 18 jaar);

• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes en vermijd aanraken gezicht. Schud geen handen;

• Ga voordat je naar de activiteit vertrekt thuis naar het toilet en was je handen min. 20 sec. met water en zeep;

• Schrijf je in en kom niet eerder dan 10 minuten voor de activiteit naar de locatie en ga direct daarna naar huis.

Spelregels voor jeugd (tot 18 jaar) in Maastricht en Heuvelland bij deelname aan Trajekt jeugdactiviteiten

• Kinderen, tieners en jongeren (tot 18 jaar) dienen zich van tevoren op te geven voor de activiteit. Bij de jeugdopbouwwerker in de wijk. Inschrijfformulier met NAW-gegevens, geboortedatum en telefoonnummer bereikbare ouder/verzorger tijdens de activiteit. Zonder ingevuld inschrijfformulier en gegevens kan de jeugdige niet deelnemen;

• Minimaal is de jeugdopbouwwerker van Trajekt + een Corona Coördinator aanwezig bij de activiteit. Verder houden we ons aan de norm 1 volwassene, vanaf 18 jaar, op 6 deelnemers + 1 extra. Bijvoorbeeld 23 deelnemers betekent (4 + 1) 5 begeleidende volwassenen;

• Er wordt maatwerk geleverd rondom groepsgrootte. Dit is afhankelijk van situatie van het jeugdwerk in betreffende wijk, onder verantwoording van de Trajekt werker;

• Begeleiders van de Trajekt activiteiten zijn duidelijk zichtbaar middels hesjes. Aanwijzingen gegeven door de begeleiders van Trajekt worden te allen tijde opgevolgd;

• Geen leeftijdsmenging. We hanteren twee leeftijdsgroepen. Kinderen tot en met 12 jaar en jeugd van 13 jaar tot en met 18 jaar;

• Ouder(s)/ verzorger(s) brengen en halen de kinderen naar de locatie van de activiteit. Zij blijven niet bij de activiteit, maar zijn wel telefonisch bereikbaar tijdens de activiteit voor calamiteiten.


Algemene spelregels Corona Trajekt - Regels Jeugd    

Wil je enkele vragen beantwoorden zodat wij onze website kunnen verbeteren?
Begin
2 minuten